eWAM - Šta je eWAM?
Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima

Ref. br. HUSRB/1203/121/237

Šta je eWAM?

Jegrička reka i kanal Kurca se trajno zagađuju sa poljoprivrednih polja i naselja te je primećen nizak nivo vodenog toka i smanjen kvalitet vode. Imajući ovo na umu, projekat ima za cilj poboljšanje saradnje i kontrole upravljanja vodom u AP Vojvodini i županiji Čongrad. Ciljevi: 1. poboljšanje vodenog toka reke Jegričke i kanala Kurca u prekograničnoj regiji izmuljivanjem i odstranjivanjem mulja i viška vegetacije iz rečnog korita. 2. razvoj zajedničke kontrole i sistema analize kako bi se sprečila poplava u prekograničnoj regiji. 3. očuvanje biodiverziteta reke Jegričke i kanala Kurca  poboljšanjem kvaliteta vode. Nekoliko rezultata će se postići: 1. deo vodenog toka Jegričke reke i kanala Kurca očišćen od viška vegetacije i mulja. 2. ostvarena prevencija od poplave. 3. ostvarena kontrola kvaliteta vode i mulja na odabranim lokalitetima pre i posle projekta u skladu sa Članom 8 Okvirne direktive o vodama. 4. razmenjena iskustva u kontroli između srpskih i mađarskih partnera. 5. kreirana zajednička baza podataka kao osnova za razmenu iskustava i buduću saradnju. Svojim aktivnostima projekat podržava stvaranje održivog i bezbednog okruženja u prekograničnom regionu prevencijom od poplave i vraćanja starih vodenih površina što je u skladu sa opštim ciljem Programa. Glavne aktivnosti su: izmuljivanje reke Jegričke (od 44+015 km do 37+892 km), kontrola kvaliteta vode u Jegričkoj, izmuljivanje kanala Kurca (od 1+857 km do 4+750 km), kontrola kvaliteta vode u kanalu Kurca, transparentnost, softversko rešenje sa veb-sajtom i upravljanje projektom. Trajanje projekta je 18 meseci. Ciljne grupe su: farmeri, populacija u oblastima rizičnim za poplavu, institucije uključene u upravljanje vodama, turističke organizacije.