eWAM - Otvarajuća konferencija
Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima

Ref. br. HUSRB/1203/121/237

Otvarajuća konferencija

Dana 28. februara 2013. godine, u prostorijama JVP "Vode Vojvodine" u Novom Sadu, održana je konferencija povodom početka projekta „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima”, nastalog kao rezultat partnerstva između Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine, JVP "Vode Vojvodine" i vodoprivrednog preduzeće "ATI-VIZIG" (Alsó-Tisza-vidéki Vizügyi Igazgatóság) iz Segedina. Projekat, u vrednosti od 598 624 evra, sufinansira se sredstvima Evropske unije u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Konferenciju su otvorili Mirko Adžić, v.d.direktor JVP Vode Vojvodine, koji je ukazao na glavni cilj i doprinos projekta, Predrag Novikov, direktor Fonda „Evropski poslovi" AP Vojvodine, istakavši da je upravljanje vodnim resursima od strateškog značaja, ne samo za AP Vojvodinu već i Republiku Srbiju, i Mihalj Kadar, zamenik tehničkog direktora ATI-VIZIG.

Ispred Informacionog centra IPA CBC programa Mađarska – Srbija, prisutnima se obratio Relja Burzan koji je ukazao na dobru iskorišćenost sredstava iz IPA programa prekogranične saradnje. Janoš Mičkei, pomoćnik direktora za razvoj JVP „Vode Vojvodine“, ujedno i menadžer projekta „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima”, predstavio je glavne ciljeve pomenutog projekta i napomenuo da će se izmuljavanje izvršiti na više od šest kilometara vodotoka Jegrička na teritoriji Siriga, u opštini Temerin, dok će se u Mađarskoj izmuljiti nešto više od tri kilometra u jednom od kanala u južnom toku reke Tise. Budžet projektа „Ekološko uprаvljаnje vodаmа u rаvničаrskim predelimа" počeo je dа se reаlizuje 1. februаrа i trаjаće 18 meseci, а njegov cilj je povezivаnjа nаdležnih institucijа u Vojvodini i južnoj Mаđаrskoj, koje su zаdužene zа prevenciju poplаvа i izlivаnje rečnih tokovа. Na konferenciji su prisustvovali predstavnici pokrajinskih sekretarijata Vlade AP Vojvodine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Zavoda za urbanizam Vojvodine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kao i predstavnici iz opštine Temerin u kojoj će se i vršiti izmuljivanje vodotoka Jegrička.