eWAM - Okrugli sto u Segedinu u okviru projekta eWAM
Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima

Ref. br. HUSRB/1203/121/237

Okrugli sto u Segedinu u okviru projekta eWAM

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ nastalog kao rezultat partnerstva između Fonda „ Evropski poslovi ”APV, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i ATI-VIZIG-a iz Mađarske, 15. januara, organizovan je okrugli sto u Segedinu na temu odbrane od poplava Tise i Dunava.

Na okruglom stolu, prisutnima su se obratili Kádár Mihály, zamenik tehničkog direktora ATI-VIZIG-a, Priváczki Zsuzsanna Hajdu kao rukovodilac projekta, Csaba Sári, Tibor Borza i György Németh kao predstavnici ATI-VIZIG-a, prikazujući dosadašnja iskustva u odbrani od poplava i planove za odbranu od izlivanja reke Tise u Segedinu. Zoltán Karasz, ekspert iz ATI-VIZIG-a, prikazao je primere prevencije od poplava kanala Kurca u periodu od 2010. do 2011. godine. Radovi izmuljivanja kanala Kurca obuhvaćeni projektom eWAM završeni su i ukupno je izmuljeno 2893 metara. Nakon okruglog stola, održan je sastanak članova projektnog tima kako bi se razmotrile buduće aktivnosti vezane za projekat „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ koji se finansira iz IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i traje do 31. jula 2014. godine.