eWAM - Ciljne grupe
Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima

Ref. br. HUSRB/1203/121/237

Ciljne grupe

Lokalna privreda kanala Kurce i Jegričke se zasniva na poljoprivredi. Voda za navodnjavanje i termalna voda (grejanje staklenih bašti) su njeni važni izvori. U ovoj ravnici višak vode uzrokuje dosta štete i Jegrička i kanal Kurca su najvažnija sredstva za zaštitu od nje. Oni su takođe omiljeno mesto za pecanje za lokalno stanovništvo. Glavne ciljne grupe sa kojima ćemo sarađivati sa srpske strane su: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu – Departman biologije i ekologije, lokalna vlast, a sa mađarske strane, između ostalog, Univerzitet u Segedinu, opština Szegvar.

Krajnji korisnici su: poljoprivrednici, stanovništvo u oblasti sa rizikom od poplava, institucije uključene u upravljanje vodama, turističke organizacije.