eWAM - Opšti cilj
Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima

Ref. br. HUSRB/1203/121/237

Opšti cilj

Opšti cilj: projekat ima za cilj poboljšanje saradnje i kontrolu upravljanja vodom u AP Vojvodini i županiji Čongrad.